Дезинфекция с озон – i-GENIUS BY RENZACCI

            1. Дезинфекция с ОЗОН се извършва в i-Genius O3Zona: това е технология за дезинфекция чрез газът озон. Разработена е от Renzacci S.p.A, като базата е техният дългогодишен опит на световен лидер в сектора на промишлените и професионални перални и сушилни машини.

Директното производство на озон в затворената кабина позволява дезинфекция, хигиенизация и обезмирисяване. Като резултат от третирането, ефективно се разграждат всички видове замърсители (бактерии, вируси, плесени, акари). Също така се премахват и лошите миризми. Озонът елиминира или намалява нуждата от използването на традиционните хигиенни химикали и третиране на дрехите при висока температура. Дезинфекция с озон е най-лесния, сигурен, безопасен и екологичен метод за елиминиране и спиране разпространението на вируси и микроорганизми. Озонаторите RENZACCI са в състояние да унищожават вируси, бактерии, акари и плесени, както и лоши миризми от всички видове материали. Тази технология е в съответствие с правилата за безопасност и здраве. Ефектът от дезинфекция с озон е многократно по-голям от третирането на бельото и дрехите с най-разпространените или най-силните детергенти. Посоченоо твърдение е следствие на тестове, с доказани резултати.

Озонът създаден от озонов генератор достига до всяко кътче и прониква във всяка тъкън, благодарение на обилното насищане на камерата и реагира като премахва всички вредители. Той работи като в резултат не остават отровни остатъци. Третирането с озон обезмисля използването на други дезинфектанти, като по този начин предпазва от възможни алергични реакции.

Газът ОЗОН е изключително мощен оксидант или общо казано дезинфектант. Това му свойство, му позволява да бъде използван в множество индустрии и търговски приложения, най-разпространените от които са дезинфекция и премахване на миризми. Допълнителният атом кислород, прави ОЗОНА силно реактивен, ой окислява всичко, включително вируси, бактерии, органични и неорганични компоненти. Озонът окислява и разрушава клетъчната стена, с изтичане на клетъчни съставки изън клетката. Той уврежда нуклеиновите киселини (пурини и пиримидини) и прекъсва връзката въглерод-азот. Озонът работи без отровни остатъци.

Озонът е припознат като реактив за дезинфекция от Центъра за Контрол и Превенция от Инфекциозни болести, от Световната Здравна Организация и от Американската агенция за контрол на храните и лекарствата. Озонът има пълно одобрение за приложение при контакт с храни. Той бързо се превръща в кислород, без да отавя никакви следи от токсичност, няма вредни остатъци. За разлика от ОЗОНА, химичните дезинфектанти, които използваме в момента масово, са не само вредни за човешкия организъм, но могат да предизвикат вторични остатъци от отрови. По време на настоящата пандемия, прекомерната употреба на дезинфектанти е проблем, който може да предизвика множесто проблеми в бъдеще, при ненавременно незнание и неглижиране.

С озон могат да се третират всякакъв тип облекла, обувки, спортни пособия, предпазни средства.

          2. Дезинфекция с ОЗОН – I-Genius O3Zona кратки истини:

Там където не проникват спрейове и други дезинфектанти, в резултат насищането на херметичната камера с газ Озон, проникването е дълбоко в тъканите и дезинфекцията е пълна и изцяло. 

При дезинфекция с озон не се повреждат тъкани, пластмаси, хартия, дърво, метал, стъкло.

Дезинфекция с озон е подходяща за продукти, които не могат да се перат.

При третирането на продукти в херметичната камера с озон следва пълна дезинфекция. Този процес обезмисля употребата на вряла вода или висока температура за премахване на вирусите.

Европейска практика е дезинфекция с озон за премахване на остри миризми/дори такива от изгоряло, пушек и др./.

Озонът е най-мощния широкоспектърен микробиологичен контролиран агент.

Допълнителният атом кислород прави Озона силно реактивен. Газът О3 окислява почти всичко, включително вируси, бактерии, органични и неорганични компоненти, превръщайки го в изключително мощен дезинфектант и окислител. Той окислява и разрушава клетъчната стена, с изтичане на клетъчни съставки извън клетката.                                                                                                                

Озонът е най-мощния оксидант за дезинфекция на вода и повърхности. Той е 52% по-силен и 3125 пъти по-бърз от хлора във вода. Американската агенция за опазване на околната среда потвърждава, че озонът е многократно по-ефективен от хлора при унищожаване на вируси и бактерии.

Галерия: