Професионално химическо чистене за ресторанти, хотели и др.

Специално внимание обръщаме на хотелското бельо, тъй като по него често се срещат трудни за премахване замърсявания от грим, червило и козметика, крем за обувки, петна от различен физиологичен произход. За пълното им премахване и възвръщане първоначалния свеж вид на материите се използват специални препарати и избелители на кислородна основа, което осигурява тяхната употреба за дълъг период от време.

Ресторантските покривки и салфетки са практически най-силно замърсеното бельо. Затова то се подлага първоначално на механична  обработка за отстраняване на различните петна от мазнини, сосове, кафе, вино, червило и др., и едва след това се преминава към химичесо третиране.

Продуктите се издават изгладени на специализирани машини, ароматизирани, дезинфекцирани и опаковани.

В ателието се приемат и поръчки за индивидуално пране, извършва се и пране на завеси и др.